Dr. Mehmet Akif SAYILGAN

kadro-mehmet-akif-sayilgan

Ünvanlar

Psikolog
Merkez Kurucu Üyesi

İlgilendiği Yaş Aralığı

17 - 99

Eğitim

 • Lise: Özel Yenişehir Koleji
 • Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Uzmanlığı
 • Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Doktorası

Biyografi

Yayınları:

 • Sayılgan M.A. 1983, Psikiyatrik Hastalarda Olumlu Temarüz Amacıyla Çarpıtılmış MMPI Profillerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Sayılgan M.A. 1983, Depresyonda Kontrol Odağı Eğimi ve Aile İlişkileri, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
 • Sayılgan M.A. 1993, Davranış Terapileri, “Psikoterapiler”, Bölüm:5, (Prof.Dr.Cengiz Güleç, Yazar), Hekimler Yayın Birliği, Medikomat, Ankara
 • Tuğrul C., Sayılgan M.A. 1994, Depresyonla Başa Çıkma Yolları, El Kitabı, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:1, Ankara
 • Sayılgan M.A., 1996, Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel Davranışçı Tedavi, “Bilişsel ve Davranışçı Terapiler”, Ed.I.Savaşır, G. Boyacıoğlu, E.Kabakçı, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:7, Ankara
 • Tanrıverdi N., Sayılgan M.A., Özçürümez G., Musical Hallucinations associated with Abruptly Developed Bilateral Loss of Hearing. Acta Psychiatrica Scandinavia, 103-2, 153-55, 2001
 • Sayılgan M.A. 2004, Bilişsel ve Davranış Terapileri, Bölüm:18, “Anormal Psikolojisi”, Çeviri Editörü; Doç.Dr. İhsan Dağ, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:29, Ankara

1986-1993 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Klinik Psikoloji Bölümü’nde asistan olarak çalıştı. Çok sayıda bilimsel çalışması ve yayını bulunan Dr. Mehmet Akif Sayılgan, uzun yıllar Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında dersler verdi. Başkent Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda iki yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca Türk Psikologlar Derneği işbirliğiyle ‘Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel Davranışçı Tedaviler’, ‘MMPI Uygulama ve Yorumlanması’, ‘Tematik Algı Testi Uygulama ve Yorumlanması’ alanlarında eğitimler verdi. Kognitif-Davranışçı Terapiler Derneği kurucu üyesidir ve bir dönem başkanlık görevini üstlenmiştir.

1997-2005 yılları arasında mesleğini serbest olarak icra eden Dr. Sayılgan, meslek hayatına 2005 yılından bu yana kurucu üyesi olduğu Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde devam etmektedir.

EMDR Terapi

Hayat, yakalayamayacağımız kadar hızlı geçen, içinde bulunduğumuz şu an dışında, anılardan ibarettir. (Tennesse …

Panik Atak - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Panik Atak

Sizin panik atağınız neye benziyor? “Benim yaşadığım deneyim oldukça sertti. Ayağa kalkamam, asla konuşamam …

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Depresyon maalesef modern çağın en yaygın psikolojik sorunlarından birisidir.Bireyin sosyal hayattan çekilmesi ve içe …