Dr. Gökçen GÜVEN

Dr. Gökçen GÜVEN

Ünvanlar

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı

İlgilendiği Yaş Aralığı

0 - 18

Eğitim

 • Lise:Aydın Fen Lisesi
 • Üniversite:İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
 • İhtisas:Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Tez Konusu:Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Farklı Görünümlerinde Komorbiditelerin Araştırılması

Biyografi

Katıldığı Eğitimler:

 • Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapisi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi  - ISST, İnternational Society of Schema Therapy - Dr. Christof  Loose,  Mayıs- Temmuz 2020
 • Çocuk ve Ergenlerde EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme), 1. Seviye Eğitimi, Prof Dr. Ümran Korkmazlar
 • Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi, Nilüfer Devecigil, Mart 2020, FPS ve APT onaylı eğitim
 • Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi- ISST-  Dr. Alp KARAOSMANOĞLU), 2019
 • EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırmave Yeniden İşlemleme) 1.Seviye Eğitimi”,   Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk, Asena Yurtsever, 2019
 • Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı (Mindfullness Based Stress Reduction, MBSR) 8 haftalık programı, Doç.Dr. Zümra ATALAY, 2019
 • Aile Danışmanlığı Programı, MEB, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, (456 saat) 2017
 • Psikodinamik Kuramlar Eğitimi, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ocak 2015 – Nisan 2016
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapiler (BDT) Eğitimi, Prof. Dr. M. Hakan
 • Türkçapar, Dr. Vahdet Görmez(112 saat) 2015 Aralık – 2016 Eylül
 • Kiddie-Sads Eğitimi (Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi- şimdi ve yaşam boyu versiyonu örneğinde yapılandırılmış görüşme teknikleri) tanısal değerlendirme eğitimi, 2016
 • Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezili EKT uygulama ve eğitim merkezi, Elektrokonvülsif tedavi eğitim ve uygulaması. 2014

Çalışmalar:

 • Suisid Girişimi olan çocuk ve ergenlerde psikiyatrik değerlendirme ve prognozu belirleyen faktörlerin araştırılması, Güven G, 1. Selahattin Şenol Metodoloji Kongresi, Mart 2015, Antalya, Araştırma projesi sunumu
 • Bipolar Bozukluk Tanılı anne ve babaların çocuklarında duygudurum bozukluğu gelişimi açısından olası risk faktörlerinin araştırılması; uzunlamasına bir izlem çalışması, Koçaş Ş, Güven G, Çakır S, , 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,2015, İstanbul, Sözel Bildiri
 • Suisid Girişimi Olan Ergenlerde Psikiyatrik Değerlendirme ve Risk Faktörlerinin Araştırılması, Güven G, Mutluer T, Kılıçarslan A, Alyanak A, 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ,2015, İstanbul, Sözel Bildiri
 • Comparison of Adolescent with Depression and Anxiety Disorders; Psychıatric Symtoms, Self Esteem, Parental Attitues and Identity Development, Aghazade S, Erden S, Uzun Ö, Taşkıran C, Güven G, Akdemir D, Çuhadaroğlu Çetin F,2012 17. Ergen Günleri, 2012, Samsun, Poster Sunumu
 • Tek Yumurta İkizlerinde Paylaşılmış Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tourette Bozukluğu; Bir Olgu Sunumu, Güven G, Coşkun M, 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2016, İzmir, Poster Sunumu
 • Comorbidity In Different Presentations of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Güven G, Adak İ, Coşkun M. ESCAP 2017 Geneva Poster Presentation

2008 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra mecburi hizmetini  Ankara 112 İl Ambulans Servisinde yaptı. 2011 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda başladığı ihtisasını, ara dönemde İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na geçiş yaparak tamamlayarak uzman doktor ünvanını aldı. Mezuniyet sonrası mecburi hizmetini Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yaptı.

2018 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi konsültan hekimi olarak Çocuk ve Ergen Psikiyatristi olarak hizmet vermektedir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranış bozuklukları, öğrenme bozuklukları, disleksi, kaygı bozuklukları,obsesif kompulsif bozukluk, uyku bozuklukları, uyum bozuklukları, otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar ve mindfulness özel ilgi alanlarıdır. Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR Terapisi ve Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapisi uygulamaktadır.  Dr. Gökçen Güven evli ve iki çocuk annesidir.

Mahşerin Dört Atlısı

Mahşerin Dört Atlısı

Çiftler arası iletişimde bazı kalıpların yıkıcı etkileri olduğu belirtilmektedir. Yıkıcı iletişim kalıpları …

İlişkilere Dair Mitler

İlişkilere Dair Mitler

John Gottman 40 yıla yakın süren çift araştırmaları yapmış bir araştırmacıdır. Evlilik ve ilişkilerle ilgili …

Pandemi Sürecinde Çocuklarda Ekran Bağımlılığı Ve Online Eğitimin Dengesi

Pandemi Sürecinde Çocuklarda Ekran Bağımlılığı Ve Online Eğitimin Dengesi

Ekran bağımlılığı Ekranların çocuklar üzerindeki etkisi özellikle de şu sıralar büyük önem taşımakta. Pandemi …