Dr. Gökçen GÜVEN

Dr. Gökçen GÜVEN

Ünvanlar

Psikiyatri Uzmanı

İlgilendiği Yaş Aralığı

1 - 18

Eğitim

 • Lise: Aydın Fen Lisesi 
 • Üniversite: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
 • İhtisas: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (2011-2013) İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (2013-2016) 
 • Tez Konusu: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Farklı Görünümlerinde Komorbiditelerin Araştırılması

Biyografi

Katıldığı Ulusal Kongreler ve Toplantılar:

 • VII. Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları Çalıştayı, 2012, Hacettepe Tıp Fakültesi, Ankara
 • Mualla Öztürk Anısına XXV. Sempozyum, 2012, Ankara Tıp Fakültesi, Ankara
 • 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2012, Bolu
 • 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2014, Konya
 • 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2015, İstanbul
 • 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2016, İzmir
 • 1. Selahattin Şenol Bahar Okulu, Metodoloji Kongresi,  Mart 2015, Antalya       

Eğitimler:

 • Prof. Dr. Bahar Gökler, Haftalık Ergen Süpervizyonları, 2011 Eylül- 2012 Ocak, Ankara
 • Psikofarmakoloji Derneği Psikoz Çalışma Grubu, Belirtiden Teşhis ve Değerlendirmeye Psikoz, Aralık 2013, İstanbul
 • Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Anestezili EKT uygulama ve eğitim merkezi, Elektro konvülsif tedavi eğitim ve uygulaması. Mayıs 2014, İstanbul
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi, POEM, Doç. Dr. Vahdet Görmez, Eylül 2015 – Temmuz 2016, İstanbul
 • Psikodinamik Kuramlar Eğitimi, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Psikoterapi Komisyonu, 10 Ocak 2015 – 3 Nisan 2016, İstanbul
 • Kiddie-Sads Eğitimi (Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi- şimdi ve yaşam boyu versiyonu örneğinde yapılandırılmış görüşme teknikleri) tanısal değerlendirme eğitimi, Nisan 2016, İzmir

 

Poster Sunumları ve Sözel Bildiriler:

 • Suisid Girişimi olan çocuk ve ergenlerde psikiyatrik değerlendirme ve prognozu belirleyen faktörlerin araştırılması, Güven G, 1. Selahattin Şenol Metodoloji Kongresi,  Mart 2015, Antalya, Araştırma projesi sunumu
 • Bipolar Bozukluk Tanılı anne ve babaların çocuklarında duygudurum bozukluğu gelişimi açısından olası risk faktörlerinin araştırılması; uzunlamasına bir izlem çalışması,  Koçaş Ş, Güven G, Çakır S, , 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,2015, İstanbul, Sözel Bildiri
 • Suisid Girişimi Olan Ergenlerde Psikiyatrik Değerlendirme ve Risk Faktörlerinin Araştırılması, Güven G, Mutluer T, Kılıçarslan A, Alyanak A, 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ,2015, İstanbul, Sözel Bildiri
 • Comparison of Adolescent with Depression and Anxiety Disorders; Psychıatric Symtoms, Self Esteem, Parental Attitues and Identity Development, Aghazade S, Erden S, Uzun Ö, Taşkıran C, Güven G, Akdemir D, Çuhadaroğlu Çetin F,2012  17. Ergen Günleri, 2012, Samsun, Poster Sunumu
 • Tek Yumurta İkizlerinde Paylaşılmış Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tourette Bozukluğu ; Bir Olgu Sunumu, Güven G, Coşkun M, 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2016, İzmir, Poster Sunumu

 

 

2008 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 112 İl Ambulans Servisinde ambulans hekimi olarak iki buçuk yıl görev yaptı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda başladığı ihtisasını, ara dönemde İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na geçiş yaparak 2016 yılında tamamladı. Mezuniyet sonrası devlet hizmet yükümlülüğü nedeni ile Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde göreve başladı. Sağlık Bakanlığı’nın projesi kapsamında, Otizm Spektrum Bozukluğunun erken tanı ve tedavisi amacıyla Elazığ ili aile hekimlerine farkındalık eğitimi verdi. Elazığ’da çalıştığı dönemde Türkiye’de 5.si olarak açılan Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) ‘in kuruluşunda görev aldı ve sorumlu hekim olarak madde bağımlılığı olan gençlerle çalıştı. Ayrıca yataklı serviste hasta takibi konusunda deneyim kazandı.  Toplumsal bilinçlenmeyi arttırmak amacı ile yerel kanallarda çeşitli programlara katıldı.

Meslek hayatına 2017 Kasım ayından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezinde Çocuk ve Ergen Psikiyatristi olarak devam eden Dr. Gökçen Güven evli ve iki çocuk annesidir.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI NEDİR? ÇOCUKLARI KORUYABİLMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Çocuk Cinsel İstismarı Nedir? Çocukları Koruyabilmek İçin Neler Yapabiliriz?

Çocukları derinden sarsan, kısa ve uzun vadedeki etkilerinin çok önemli sayıldığı, saptanması diğer istismar türlerine …

Irkçılık Olgusunun Günümüze Yansımaları Yeni Irkçılık

Irkçılık Olgusunun Günümüze Yansımaları : Yeni Irkçılık

Irkçılık, on sekizinci yüzyılın sonlarında özellikle siyasal alanda ortaya çıkan ve kapitalist ideolojinin yanı …

Bitkisel ürünler mi ilaçlar mı

Bitkisel ürünler mi ilaçlar mı?

Bitkisel ürünler, gıda takviyesi kapsamındadır ve Tarım Bakanlığından onay alınarak piyasaya verilirler. Ancak …