Gündem

Uyku Apnesi (Sendromu) Nedir

Uyku Apnesi (Sendromu) Nedir?

İsmini yunanca soluk alamama veya soluk almanın durması anlamına gelen “apnea” kelimesinden alan uyku apnesi; uyku esnasında solunumun durması ve yeniden başlamasını ifade etmekte, uyku ile ilişkili solunum bozuklukları sınıfında yer almaktadır. Devamını Oku

Pika Sendromu Nedir

Pika Sendromu Nedir?

Yeme davranışlarında yaşanan bozulmaları ifade etmek için kullanılan yeme bozuklukları sınıfı içerisinde farklı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıklardan bir tanesi de pika sendromudur. Pika sendromu yeme bozukluğu sınıfı içerisinde yer alan bir psikiyatrik bozukluktur. Devamını Oku

Derealizasyon Nedir

Derealizasyon Nedir?

Derealizasyon, dissosiyatif bozukluklar sınıfında yer almaktadır. Dissosiyatif bozukluklar, çocukluk çağında yaşanan ruhsal travmalar sonucunda oluşan intihar girişimleri, kendine zarar verme davranışları, konsantrasyon güçlükleri, duygudurumda yaşanan dalgalanmalar, öfke patlamaları ve kimlikte belirsizlik hisleri ile tanımlanan psikopatolojiyi ifade etmektedir. Devamını Oku

Melankolik Depresyon Nedir

Melankolik Depresyon Nedir?

Depresyon “duygudurum bozukluğu” olarak tanımlanmaktadır ve kişilerin duygu durumları depresyonda çökkün bir haldedir. Depresyon farklı alt tiplerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu alt tiplerden bir tanesi de melankolik depresyondur. Melankolik depresyon, majör depresyonun bir türüdür ve diğer depresyon türlerine göre daha şiddetli ve ağır seyretmektedir. Devamını Oku

Okul Korkusu (Fobisi) Nedir

Okul Korkusu (Fobisi) Nedir?

Okul fobisi, okul çağındaki çocukların okula gitmek istememesi, okula gitmeyi reddetmesi ve okula gitmek konusunda duygusal olarak zorluk yaşaması şeklinde tanımlanmaktadır. Anaokuluna yeni başlayan ve ilkokula giden çocuklarda okul korkusu sık görülmektedir. Devamını Oku

Ölüm Korkusu Nedir

Ölüm Korkusu (Kaygısı) Nedir, Nasıl Geçer?

Ölüm korkusu bütün bireylerde var olan ölümlülük olgusuna karşı hissedilen evrensel bir korkudur ve ölüm korkusuna genellikle ölümün ardındaki bilinmezlik yol açmaktadır. Ölümsüzlük arzusu içerisinde olan bireyler, hayatının bir yerde ölümle noktalanacağı düşüncesi sebebiyle bazen huzursuzluk yaşayabilmektedir. Devamını Oku

Paranoid Kişilik Bozukluğu Nedir

Paranoid Kişilik Bozukluğu Nedir?

İsmini “para noia” kavramından alan paranoid kişilik bozukluğu genellikle genç erişkinlik döneminde ortaya çıkan bir kişilik bozukluğudur. Paranoid kişilik bozukluğu, gerçek bir tehlike veya tehdit olmaksızın, diğer kişilerin davranışlarını kötü niyetli olarak algılama, insanlara karşı duyulan yüksek güvensizlik hissi ve kuşkucu bir yaklaşım içerisinde olma örüntüsüyle karakterizedir. Devamını Oku

Psikolojik Dayanıklılık

Psikolojik Dayanıklılık (Resilience) Nedir?

İngilizce “Resilience” terimi Türkçede psikolojik dayanıklılık, psikolojik sağlamlık, yılmazlık ve kendini toparlama gücü gibi kavramlarla karşılık bulmaktadır. Günümüzde mutluluk, iyilik hali, öznel iyi oluş gibi konularda birçok araştırma yapan pozitif psikoloji alanının önemli konularından biri olan psikolojik dayanıklılık genel olarak; Devamını Oku

Psikolojik Yaşlanma Diye Bir Şey Var mı

Psikolojik Yaşlanma Diye Bir Şey Var mı?

Vücudun çeşitli sistemlerinin işlevselliğinin yavaş yavaş yitirilmesini ifade eden yaşlanma kavramının farklı boyutları (kronolojik, biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve toplumsal) bulunmaktadır. Yaşlanmanın psikolojik boyutu da bu boyutlardan bir tanesidir ve psikolojik yaşlanma kavramıyla ifade edilmektedir. Devamını Oku

Tırnak Yeme Hastalığı Nedir

Tırnak Yeme Hastalığı Nedir?

Tıpta onikofaji olarak adlandırılan tırnak yeme hastalığı, tırnak kırma, tırnak yeme, bir veya daha fazla parmağı ağıza sokma, tırnakları ısırma durumlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Tırnak yeme; tekrarlayan davranış bozukluğu olarak ele alınmakta, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nda (DSM-5) “Diğer obsesif kompulsif ve ilişkili bir bozukluk” olarak sınıflandırılmaktadır. Devamını Oku

Cinsellik nedir

Cinsellik Nedi? Güvenlik Cinsellik Kavramı Neleri İçerir?

Cinsellik; biyolojik, psikolojik, kültürel, sosyal alanlar gibi birçok boyutları olan bir bütündür. İnsan cinsel davranışı, biyolojik ve deneyimsel etkilerin bir ürünüdür. Bireylerin sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürmesinde bu biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel ögelerin her üçü de önemli rol oynamaktadır. Devamını Oku

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Çekingen Kişilik Bozukluğu Nedir?

Çekingen kişilik bozukluğu bir kişilik bozukluğudur. Kişilik bozukluğu, kişilik özellikleri sebebiyle, kişinin çevresiyle ilişkilerinde problemler yaşamasını ve kişinin iç dünyasında sıkıntılar bulunduğunu ifade etmektedir. Kişilik bozukluklarında kişilik özellikleri katı ve değişmez bir özellikte görülmektedir. Devamını Oku

İmago Terapi Nedir

İmago Terapi Nedir?

İmago ilişki terapisi, Harville Hendrix ve eşi Helen LaKelly tarafından geliştirilmiştir. Kadın ve erkek ilişkilerinde yaşanan sorunlara bir cevap bulmaya çalışan Hendrix’e göre bireyler ebeveynlerinin kişilik özelliklerine benzer özellikteki kişileri eş olarak seçmeye daha yatkındır, bu da ilişkilerde sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Devamını Oku

Anamnez Nedir

Anamnez Nedir?

Anamnez, hastanın, hastalığı ve çevresi hakkında verdiği bilgi olarak tanımlanmaktadır. Hastanın öyküsünü ifade etmek için kullanılan anamnez, hastalığa teşhis koymak amacıyla sorulan belirli sorular sonucu elde edilmektedir ve hastanın hastalığıyla ilgili önem taşıyan tüm bilgilerini (hasta kimlik bilgileri, hastanın şikayeti, öyküsü, özgeçmişi, soy geçmişi, sosyal durumu, alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar ve beden fonksiyonları) içermektedir. Devamını Oku

Deprem Ve Psikolojik İlk Yardım - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Deprem Ve Psikolojik İlk Yardım

Büyük Bir Deprem Sonrası İnsan Ne Yaşar

Doğal afetler dünyanın bir parçasıdır. Bilimsel ve fiziksel açıdan bunu kabul edebilsek de yarattığı etkilerle baş etmek o kadar kolay olmaz. Deprem; yalnızca binaları değil, hayatımızın diğer alanlarını da yıkacak etkilere neden olabiliyor. Devamını Oku

Toksik Pozitiflikten Zorlu Duygular ile Baş Etme

Toksik Pozitiflikten Zorlu Duygular ile Baş Etme

“Baş edebiliyor muyum? Yoksa mutlu olmak zorunda mıyım?”

Toksik Pozitiflikten Zorlu Duygular ile Baş Etme Becerilerine

Duygular çoğunlukla olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılmaktadır. Olumlu duygular daha akıcı ve keyif veren duyguları tarif ederler, olumsuz duygular ise daha zorlu ve rahatsızlık veren duyguları içerirler. Devamını Oku

Hiperaktivite Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Hiperaktivite Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik (düşünmeden hareket etme) şeklindeki belirtileriyle bireyin akademik, sosyal ve mesleki yaşamında olumsuz etkileri bulunan nörogelişimsel bir bozukluktur.

Okul öncesi dönemde hareketlilik ile hiperaktiviteyi ayırt etmek zor iken, özellikle ilkokul döneminde yaşanan zorluklarla Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu belirgin şekilde kendini göstermeye başlar. Devamını Oku

Anksiyete Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Anksiyete Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Kaygı Nedir? Kaygılanmak Normal midir?

Anksiyete (Kaygı); mutluluk, öfke, üzüntü, şaşkınlık, tiksinti, korku gibi yaşadığımız pek çok duygudan biridir. Kaygılanmak oldukça normal ve sağlıklı bir tepkidir. Ancak çok fazla deneyimlendiğinde ve kişide rahatsızlık verici düzeye ulaştığında ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemeye başlar. Aşırı düzeyde korku, endişe, gerginlik ve huzursuzluk şeklinde kendini gösterir.

Devamını Oku

Depresyon Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Depresyon Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Depresyon nedir?

Depresyon, bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen, günümüzde sıkça karşılaşılan ciddi bir medikal rahatsızlıktır. Sık gözlenmesi nedeniyle insanlar arasında adlandırılma sıklığı da fazladır. İnsanlar, mutsuz hissettiklerinde kendilerini depresyonda zannedebilir ancak her mutsuzluk, depresyon yaşandığı anlamına gelmez.

Devamını Oku

Panik Atak Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Panik Atak Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları

Panik atak; yoğun korku ya da huzursuzluk hissinin eşlik ettiği çeşitli bedensel belirtilerle birlikte aniden ortaya çıkan ve kaygı bozukluğu içerisinde sınıflandırılan bir durumdur. Bedensel belirtilerin şiddeti birkaç dakika içinde en üst seviyeye ulaşmakta ve  10-20 dakika boyunca devam edebilmektedir. Devamını Oku

Ergenlik Nedir? Nasıl İlişki Kurulmalıdır?

Ergenlik Nedir? Nasıl İlişki Kurulmalıdır?

Ergenlik dönemi (puberte), pek çok fiziksel, duygusal ve bilişsel değişimi beraberinde getiren çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Pek çok genç ve ailede kaygı uyandıran bu geçiş döneminin en önemli özelliği gözle görülür farklılıkların ortaya çıkması; ailesel ve akran ilişkilerinin yön değiştirmesidir. Devamını Oku

Stres Nedir? Nasıl Başa Çıkılır? Tedavi Yöntemi Nelerdir?

Stres Nedir? Nasıl Başa Çıkılır? Tedavi Yöntemi Nelerdir?

Stres, uyum sağlanması ya da tepki verilmesi gerekli herhangi bir tehlike anında vücudun gösterdiği doğal bir reaksiyondur. Tehlikeyle ilgili gözlenen durum gerçek bir olay olabileceği gibi zihnin “tehlikeli olarak algıladığı” bir durum da olabilir. Kişiyi korumak adına ortaya çıkan stres tepkisi, çok fazla gözlendiğinde yaşam kalitesini ve bireyin işlevselliğini bozabilir. Devamını Oku

Karantina Günlerinde Psikolojik Sağlamlık

Karantina Günlerinde Psikolojik Sağlamlık

Covid-19 ile mücadele içerisinde olduğumuz bugünlerde bütün toplumların deneyimlediği bir durum var; “karantina altında olmak” ve karantinada olmanın sonucu olarak “fiziksel izolasyon”. Yapılan araştırmalara göre karantinanın psikolojimiz üzerinde negatif etkileri var. Yoğun kaygı, kızgınlık, öfke gibi duygular veya beklenmedik, gerçek dışı düşünceler bunlara örnek olabilir. Devamını Oku

Stresin-Hayatimiza-Etkisi

Stresin Yaşamımıza Etkisi

Stresi Anlama

Stres, farklı durumlarda ve beklenmedik şekilde hayatımızı etkileyebilecek potansiyele sahip, duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı deneyimlememiz ve yansıtmamızda önemli etkileri olan negatif durumlardır. Devamını Oku

Panik Alışveriş Nedir?

Panik Alışveriş Nedir?

Panik satın alma davranışı olarak tanımlanan panik alışveriş doğal afet, ekonomik kriz, salgın ve savaş gibi sebeplerle ortaya çıkan belirsizlik dönemlerinde kendini gösteren satın alma davranışıdır. Kişilerin kötü bir şey olacağı hissiyle, korku, endişe ve panik içerisinde satın alma davranışına yönelmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Devamını Oku

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Psikoloji biliminin en eski araştırma konularından biri olan histrionik kişilik bozukluğunun bir diğer adı da histeridir. Histrionik kişilik bozukluğu nevrotik hastalıklar grubu içerisinde yer almakta, psikiyatri ve klinik psikoloji alanları tarafından araştırılmaktadır. Devamını Oku

İlişkilerde Sorun Giderme Yöntemleri

İlişkilerde Sorun Giderme Yöntemleri

Kişiler günlük yaşantılarında çeşitli problemlerle, çözülmesi gereken sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu problemlerden bir tanesi de ilişkilerde yaşanan sorunlardır. Kişiler ailelerindeki bireylerle, romantik ilişki yaşamakta olduğu kişilerle, çalışma hayatındaki veya okul yaşantısındaki kişilerle, komşularıyla, arkadaşlarıyla sürekli olarak ilişki içerisinde bulunmaktadır. Devamını Oku

Alışveriş Bağımlılığı "Onyomani" Nedir?

Alışveriş Bağımlılığı “Onyomani” Nedir?

Onyomani kavramı, alışveriş bağımlılığını ifade etmekte kullanılmaktadır. Alışveriş bağımlılığı anlık istek veya hazların karşılanması için, herhangi bir ihtiyaç olmaksızın gerçekleştirilen ve tekrarlayan satın alma davranışlarıdır. Alışveriş bağımlılığı, 1980’li yıllardan itibaren birçok araştırmanın konusu olmaya başlamıştır, ilk olarak ise 1915 yılında Emil Kraepelin tarafından onyomani (oniomania) kavramı ile tanımlanmıştır. Yunancada “onios” satılan, “mania” ise çılgınlık anlamına gelmektedir. Devamını Oku

Agorafobi Nedir?

Agorafobi Nedir?

Agorafobi Yunanca toplantı alanı, halkın toplanma yeri anlamına karşılık gelen “agora” kelimesinden türetilmiştir. Alan korkusu olarak tanımlanan agorafobi kişilerin beklenmedik bir biçimde ortaya çıkabilecek panik benzeri belirtilerin ya da var olan panik bozukluğu belirtilerinin yaşanması durumunda yardım almanın zor olacağını düşünerek, belirli yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan dolayı kaygı duymasıdır. Devamını Oku

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.