Kronik Hastalara ve Hasta Yakınlarına Psikolojik Destek (Kanser vb.)

Kronik sağlık sorunlarıyla karşılaştığında birçok insan şok ve inanmama ile karşılık verir ve bunları anksiyete, depresyon gibi bozukluklar takip eder. Çoğu durumda birkaç hafta içinde hastalar hastalıkları ile yüzleşmeyi öğrenirler. Yine de kanser gibi hastalıklara yakalanan hastaların ciddi bir kısmı profesyonel müdahale gerektiren psikolojik rahatsızlıklar gösterebilirler.

Dünya Kanser Raporu’nda belirtilen verilere göre stresin patolojik düzeyinin kanser hastalarında nüfusun geneline kıyasla daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Tüm kanser hastalarının üçte birinin kronik bir biçimde yüksek stres düzeyine sahip oldukları ve bu durumun hastalığa uyumu zorlaştırarak, hastalığın seyrini olumsuz etkilediği gösterilmiştir.

Kronik hastalıklar yalnızca hastanın problemi olmayıp tüm aileyi ilgilendirmektedir. Yakın akrabaların esenliği önemlidir. Özellikle psiko-sosyal kaynakların kısıtlı olduğu hallerde yakın akrabalardan gelen destek hastalara verilen tek destek olabilmektedir. İyi bir evlilik ilişkisi, arkadaş çevresi ve sosyal destek hastalık stresine karsı bir tampon oluşturabilir ve hastanın daha az sıkıntı yaşamasını sağlar.

EMDR Terapi

Hayat, yakalayamayacağımız kadar hızlı geçen, içinde bulunduğumuz şu an dışında, anılardan ibarettir. (Tennesse …

Panik Atak - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Panik Atak

Sizin panik atağınız neye benziyor? “Benim yaşadığım deneyim oldukça sertti. Ayağa kalkamam, asla konuşamam …

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Depresyon maalesef modern çağın en yaygın psikolojik sorunlarından birisidir.Bireyin sosyal hayattan çekilmesi ve içe …