Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı

Çocuğun gelişim sürecinde yaşanan duygusal ve davranışsal problemler ele alınırken, çocuğu varolduğu aile içinde, bir bütün olarak değerlendirme oldukça önemlidir. Aile ortamında yaşanan her olay çocuk üzerinde etkili olurken çocukla ilgili sorunlar da tüm aile üyelerini etkilemektedir.
Bu nedenle; çocukla ilgili gözlenen sorunları aileden bağımsız ele almak yetersiz bir değerlendirme ve destek anlamına gelmektedir.

Çocuk odaklı aile danışmanlığında; aile üyelerinin sürece katkısı, güçlü ve zayıf yanlarının desteklenmesi, aile içi iletişim ve ebeveynlik becerilerinin artırılması amaçlanır. Bu yolla sağlanan desteğin daha etkili ve kalıcı olacağı söylenebilir. Ayrıca tüm aile üyelerinin (anne, baba, kardeş, bakım veren birincil yakınlar vb.) sürece katılması çocukların benlik algısı açısından da olumlu sonuçlar sağlamaktadır.

EMDR Terapi

Hayat, yakalayamayacağımız kadar hızlı geçen, içinde bulunduğumuz şu an dışında, anılardan ibarettir. (Tennesse …

Panik Atak - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Panik Atak

Sizin panik atağınız neye benziyor? “Benim yaşadığım deneyim oldukça sertti. Ayağa kalkamam, asla konuşamam …

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Depresyon maalesef modern çağın en yaygın psikolojik sorunlarından birisidir.Bireyin sosyal hayattan çekilmesi ve içe …