Çocuk, Ergen ve Aile Bölümü

 

Madalyon Psikiyatri Merkezi Çocuk, Ergen ve Aile Bölümü, psikolojik sorunların değerlendirilmesi ve çözümüne yönelik olarak, çocuğun ve gencin etkileşim içinde olduğu anne, baba ve öğretmen başta olmak üzere yakın çevresine ve genel olarak konuyla ilgilenen her kesime yönelik çeşitli psikolojik terapi ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Merkezimizde çalışan tüm terapistlerimizin çocuklara, gençlere ve ailelerine psikolojik ve davranışsal danışmanlık sunabilecek kapsamlı deneyimleri vardır. Amacımız mutlu, verimli ve yaratıcı bir topluma erişmek için hayatın zorlukları ile baş edebilen, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan mutlu bir çocukluk ve gençlik deneyimine katkıda bulunmaktır.

Anne Baba Tutumları
Anne baba tutumu, anne ve babanın psikolojik eğilimleri doğrultusunda gelişen, onların bilinç dışı gereksinimlerini yansıtan davranışlardır...
Devamı
Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi
Kişinin çeşitli durumlarda verdiği tepkilerin otomatik olmadığı, bu tepkilerin arkasında belli bir öğrenme sürecinin...
Devamı
Boşanma Süreci
Araştırmalara göre evliliklerin yarısı ilk yedi yıl içerisinde sona ermektedir. Her aile ve çift boşanma kararı ö..
Devamı
Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı
Çocuğun gelişim sürecinde yaşanan duygusal ve davranışsal problemler ele alınırken, çocuğu varolduğu aile içinde, bir ...
Devamı
Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Dikkat Eksikliği: Dikkat eksikliği özellikle okul hayatının başlamasıyla belirginleşir. Okul...
Devamı
Çocukluk Çağı Sorunları
Tikler:  Kaslarda tekrarlayıcı, istem dışı ve amaçsız hareketlere tik denir. En sık göz k..
Devamı
Davranış Bozuklukları
Davranış bozukluğu, başkalarının temel haklarına saldırıların görüldüğü, içinde olunan yaşa uygun olarak toplumsal değer..
Devamı
Depresyon
İnsanlar zaman zaman kendilerini üzüntülü ve mutsuz hissederler. İşinden ayrılmak, sevdiğini kaybetmek veya başarılı olamamak &..
Devamı
Ders Başarısızlığı
Ders başarısına etki eden birçok durum vardır. Ders başarısızlığı çocukların normal sosyal ve psikolojik durumunu etkiler. Bu durumda..
Devamı
EMDR Terapi (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma)
Bir kişi için küçük ya da büyük ölçekte “travma” niteliği taşıyan bir olay ortaya &ccedil..
Devamı
Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları
Ergenlik dönemi 11–12 yaşlarında başlayıp yirmili yılların başlangıcına kadar süren, hızlı bedensel, ruhsal, sosyal değişiklikleri ..
Devamı
Fobiler
Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. ..
Devamı
Kaygı Bozuklukları
Kaygı, fiziksel belirtilerin de eşlik ettiği, normal dışı ve nedensiz bir aşırı korku hali diye tanımlanabilir. Kaygı bozukluğu olan kişi kendisini..
Devamı
Kişilik Bozuklukları
Kişilik, bizi diğerlerinden farklı kılan, süreklilik gösteren davranım ve duygulanım özelliklerimizdir. Çevrenin ve kalıtımın..
Devamı
Konuşma ve Dil Bozuklukları
Sözel Anlatım Bozukluğu: Kullanılan sözcük sayısının çok sınırlı olması, dilbilgisi ..
Devamı
Madde Bağımlılığı
Bağımlılık, herhangi bir maddenin tedavi amacı olmaksızın ve fizyolojik bir ihtiyaca cevap vermeden giderek artan miktarlarda kullanılmasıdır. Madd..
Devamı
Mesleki İlgi ve Kariyer Danışmanlığı
Meslek tercihi yapmak hayatın önemli kararlarından biridir ve hayatın neredeyse yarısının nasıl bir ortamda, ne şekilde geçeceğini beli..
Devamı
Obezite
Kilo sorunu kişilerin yaşamını etkileyen ve son yıllarda ülkemiz de dahil olmak üzere yaygınlığı artmış bir sağlık sorunudur. Dünya ..
Devamı
Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar ve Tekrarlar)
Takıntılar ya da tıbbi literatürde daha yaygın kullanım şekliyle obsesyonlar, kişiyi rahatsız eden, tekrarlayıcı ve zorlayıcı düşünc..
Devamı
Okul Korkusu
Okul çağındaki çocuklarda birdenbire okula gitmeye karşı beliren yoğun direnç durumudur. Hastalığın temel nedeni anneye olan a..
Devamı
Okula Hazır Oluş Süreçleri
Okul hayatına başlamak her çocuk için çok önemli bir olaydır. Bütün yönleriyle hem kaygı ve korku hem de h..
Devamı
Oyun Terapisi
Oyun terapisi çocukların sorunlarını anlamak, duygularını ve davranışlarını çözümlemek, çocukları bunlarla yüzl..
Devamı
Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)
Öğrenme güçlüğü gelişimsel bir sorundur. Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim s&uuml..
Devamı
Sınav Kaygısı
Kaygı, heyecan hayatın içinde olan doğal ve kaçınılmaz duygulardır.  Aşırı düzeye çıkmadığı ve kişinin performansını..
Devamı
Sosyal Fobi
Sosyal fobi, insanların gerek iş hayatlarında gerek özel hayatlarında yüksek performans göstermelerini gerektiren g..
Devamı
Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü
Stres organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesinde ve zorlanmasında oluşan bir durumdur. Bir tehditle karşılaşan birey, bu tehdi..
Devamı
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Amerikan Psikiyatri Birliği travmayı normal insan deneyiminin dışında olan ve hayati tehdit edici boyuttaki olaylar olarak tanımlamıştır (DSM-IV,19..
Devamı
Üstün Zihinsel Potansiyelli Çocuklar
Renzuli'ye göre, zekâ bölümü 130’un üstünde olup, yeni düşünceler oluşturu..
Devamı
Yas Süreci
Büyük kayıplardan sonra kişilerde görülen psikolojik tepkilere yas denilmektedir. Kayıp terimi ile ilk aklımıza gelen sevdiğimi..
Devamı
Yeme Bozuklukları (Blumia, Anoreksia)
Anoreksia Nevroza: Genel olarak 12-18 yaşları arasında başlayan ve şişmanlamaya karşı ağır korku yüzünden bilinçl..
Devamı

Özel Eğitim Nedir?

Özel eğitim; bir bireyin gelişiminde uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu yaşıtlarından belirgin …

Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Baş ağrısı insanlık tarihi boyunca en başta gelen sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. …

İş Stresi ve Baş Etme Yolları

Stres kişinin baş etme yollarını zorlayan dış etkenlere verdiği tepki olarak tanımlanabilir. Belli bir düzeyde olduğunda …