Blog

Doğum Sonrası Depresyon

Post partum depresyonu annenin doğumu takip eden haftalarda üzgün, ağlamaklı, yorgun tükenmiş, kaygılı hissetmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu belirtiler giderek şiddetlenerek yeme uyku düzeninde bozulmalara, annenin bebeğinden uzaklaşmasına yol açabilir. Devamı

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun okuma, yazılı anlatım ya da matematik becerisinin yaş, zeka ve eğitim düzeyine göre beklenenden belirgin düzeyde geride olması durumudur. Özgül Öğrenme Güçlüğü bu üç alandan birinde yaşanabileceği gibi bu alanlardaki bozulmalar bir arada da görülebilmektedir. Devamı

Erotik Liderlik

Prof. Dr. Nuri Bilgin (1994), değişken seçmen davranışlarının, var olan teknolojik olanaklarla daha iyi analiz edildiği son yıllarda, analizlerin ekonomik mekanizmalardan ziyade, “irade” ve “bireysel güç” kavramları etrafında yapılandığını belirtmiştir. Devamı

İlişkinin Kaybı

Hepimiz hayatımızın bir döneminde ayrılıklar ve kayıplarla karşı karşıya geliriz. Sevdiğimiz insanların ölümü kadar, anlaşmazlıklardan veya aldatılmalardan kaynaklanan ayrılıklar da baş edilmesi zor duygular uyandırır. Devamı

Çocukluk Çağındaki Davranış / Tik Sorunlarına Yaklaşım

Bu yazıda davranışsal ve duygusal sorunlardan kaynaklanan tik ve takıntı benzeri sorunlara yaklaşım ele alınacaktır. Çocuğun içinde yaşadığı yakın çevresinin çocuğun gelişimi üzerinde oldukça büyük etkisi vardır. Her ne kadar bu etkinin olumlu olmasını temenni etsek de olumsuz olan çevre koşulları da çocuğun gelişimini etkilemektedir. Devamı

Yaşamları Ellerinden Alınmış Çocuk Gelinlerimiz

1986 yılından beri çocuğun kötüye kullanımı, ihmal ve istismarını içeren konularla uğraşıyorum. Bir çocuğunun 13-14 yaşlarında kendinden yaşça çok büyük, babası, amcası hatta dedesi yaşında bir kişiyle evlendirilmesi, bu ailelerin izniyle  Devamı

Anne: Bir Çocuğun İlk Aynası

Bebeklik dönemindeki bir çocuğun en önemli görevi ebeveynlerinin veya bakıcısının tepkileri aracılığıyla var oluşunu dış dünyaya onaylatmaktır. Bir bebek bunu yaparak yaşamaya değer bir varlık olduğuna işaret eden bir kendilik duygusu geliştirir. Devamı

Çocuğumuzla ilişkimizde yaşadığımız güçlükler

Aile içinde disipin, sorumluluğu ve uyulması gereken kuralları öğreterek, iç denetim demek olan ahlak gelişimini sağlar.  İç denetim dıştan gelen zorlamayla olmaz. Ancak sevgi temeline dayanan bir disiplin uygulamasıyla gerçekleşebilir. Devamı

Vajinismus Nedir Ve Nasıl Tedavi Edilir

Günümüzde güncel yaklaşımlarla tedavisi kısa sürede gerçekleşebilen, cinsel ilişkiye girememek olarak bilinen yaklaşık her 10 kadından birinde görülen bir rahatsızlıktır. Vajinismus genel anlamda cinsel ilişkiye girememek olarak bilinen Devamı

Ruhsal Sorunlar Beden Sağlığımızı Bozuyor

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, ruhsal sorunların, bunlara bağlı olarak yaşanan sıkıntıların, bir süre sonra bedende ciddi hastalıklara yol açabildiğini söylüyor. Devamı

Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanı ve Tedavisi

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG) bireysel olarak uygulanan standart testlerde, kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatımın, beklenenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Devamı

Aileler İçin Dışa Atım Bozuklukları

En genel sınıflamayı enüresiz yani idrar kaçırma ve enkopresiz yani dışkılama diye yapabiliriz. Gece veya gündüz ya da her ikisinde birden alta kaçırma, kaka yapma ya da kaka tutma, hepsi eliminasyon bozuklukları dediğimiz dışa atım bozukluklarının içine girer. Devamı

Sınav Kaygısı Öğrencilere Öneriler

Öğrenciye Öneriler: Kaygıyı azaltmak için SADECE profesyonel kişilere (Psikologlar, psikiyatristler, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları) ve profesyonel kurumlara (Türk Psikologlar Derneği’ne, psikiyatri kliniklerine) başvurun Devamı

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Psikotik terimi geçmişte çok değişik biçimlerde tanımlanmış ancak bunlardan hiçbiri genel olarak kabul görmemiştir. En sonunda bu terim kavramsal olarak, ego sınırlarının kaybı ya da gerçeği değerlendirme bozukluğu olarak tanımlanmıştır.Kısaca psikoz kişinin gerçekle alakasını koparan akıl hastalıklarının genel adıdır. Aklımız sayesinde gerçekleri çarpıtmadan kavrar ve ona uygun sonuçlar çıkarırız. İşte psikiyatrik sınıflandırma sistemi DSMIV ile şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar başlığı altında toplanan bu hastalık grubunda gerçeği değerlendirme yetisi bozulur. Devamı

Sosyal Fobi Nedir

Sosyal fobi, diğer adı ile Sosyal Anksiyete Bozukluğu, bir kişinin sosyal durumlara karşı aşırı derecede korku duyduğu bir tür anksiyete rahatsızlığıdır. Bu korku, diğerleri tarafından eleştirilme, seyredilme ve yargılanma korkusundan kaynaklanır. Sosyal fobi iki şekilde görülür. Devamı

Okula Hazırlık

Eylül ayı geldiğinde pek çok aile telaşlı bir hazırlığa girer, kırtasiyelerden okul araç gereçleri ve okul üniformaları alınır, öğretmen ve okul seçimleri tamamlanır. Özellikle okula ilk kez gidecek olan çocuklar ve aileleri için yeni bir deneyimin  Devamı

Çocuklarda Yeme Problemi

Çocuklarının az veya yeteri kadar yememesinden yakınan anne ve babalara sıkça rastlanır. “Çocuğum yemeğini yemek yerine, yemekle oyun oynuyor”, “Çocuğum yemeğini çok yavaş yiyor”, “Yemek saatinde sofraya gelmeyi reddediyor”, “Sürekli aç Devamı

Disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü)

Disleksi kavramı 19. yy’dan beri bilinen  bir kavramdır. Latin kökenli bir kelimedir. Okumada zorluk anlamına gelir. ys(dis= difficult) + legere(Latin) (to read) Özel öğrenme güçlüklerini tanımlamak amacıyla çeşitli alanlarda çalışanların kullandığı Devamı

DEMANS Nedir?

Demans, beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişinin yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Halk arasında ‘bunama’ dediğimiz durumdur. Özellikle etkilenen beyin bölgeleri hafıza, dikkat, dil ve problem  Devamı

Ebeveynlik

Anne-Baba olma tarzınızla çocuğunuzun duygusal ve psikolojik iyilik halini belirleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Bir çocuğun ebeveyni olmak oldukça zor ve emek isteyen işlerden biri olmalı. Yetişme döneminde,  karşı karşıya kaldığı  Devamı

Özgüven Eksikliği Nedir Nasıl Oluşur

Özgüven Eksikliği Nedir, Nasıl Oluşur?

Özgüven Hareketleri Önce, Özgüven Hissi Sonra Gelir! Özgüven, kişinin hayatında iletişim kurma ve kendini ifade …

Anne Olmak

Anne Olmak

Anne olmak, insan yaşamında bütün duyguları aynı anda yaşatabilen en özel süreçtir. Birçok kadın bu süreci planlayıp …

Evlilikten mi Kendimizden mi Korkar Olduk

Evlilikten mi Kendimizden mi Korkar Olduk?

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de son yılda evlenme oranı yüzde on gibi ciddi bir düşüşte. Yıllar önce …